scrolluj a uvidíš viac
poď hore ...
a

Kurzy zváračov kovov

ZÁKLADNÉ KURZY ZVÁRANIA PODĽA STN 050705

ZK 135-1 zváranie ocelí v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

ZK 111-1 zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou

ZK 141-1 zváranie ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZK 311-1 zváranie plameňom

ZK 141-8 zváranie vysokolegovaných austenických ocelí (nerez) v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZK 135-8 zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí (nerez) v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

ZK 111-8 zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí (nerez) elektrickým oblúkom obalenou elektródou

ZK 141-23 zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZK 135-23 zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

Dĺžka kurzu: 1 až 3 týždne v závislosti na type kurzu

Cena jednotlivých  kurzov závisí od dĺžky a typu kurzu.

Predĺženie platnosti základných kurzov zvárania: Vykonáva sa na základe noriem STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650. Dĺžka trvania je 3 hodiny.

ZAŠKOLENIA PODĽA STN 050705

ZP 311-1 zaškolenie na stehovanie plameňom

ZP 311-2 zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom

ZP 311-3 zaškolenie na rovnanie plameňom

ZP 311-4 zaškolenie na tepelné spracovanie kovov plameňom (žíhanie, kalenie, ..)

ZP 311-5 zaškolenie na nahrievanie - predohrev kovov plameňom

ZP 311-8 zaškolenie na naváranie plameňom

ZP 111-1 zaškolenie na stehovanie elektrickým oblúkom

ZP 111-2 zaškolenie na rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom

ZK 135-23 zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

ZP 111-8 zaškolenie na naváranie elektrickým oblúkom

ZP 135-1 zaškolenia na stehovanie v ochrannej atmosfére odtavujúcou sa elektródou

ZP 135-8 zaškolenie na naváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

ZP 141-1 zaškolenie na stehovanie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZP 141-8 zaškolenie na naváranie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZP 83 zaškolenie na rezanie plazmou

Dĺžka zaškolenia: 2 až 5 dni v závislosti na type zaškolenia

Cena jednotlivých  zaškolení  závisí od dĺžky a typu zaškolenia.

Predĺženie platnosti zaškolenia: Vykonáva sa na základe noriem STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650. Dĺžka trvania je 3 hodiny.

KURZY ZVÁRANIA PODĽA STN EN ISO 9606

111- Kurzy zvárania rúr a plechov oblúkom obalenou elektródou

141- Kurzy zvárania rúr a plechov netaviacou sa (volfrámovou) elektródou v inertnom plyne

311- Kurzy zvárania rúr kyslíkovo-acetylénovým plameňom

131, 135, 136- Kurzy zvárania rúr a plechov v aktívnom resp. inertnom plyne taviacou sa elektródou

Dĺžka kurzu: 1 až 4 týždne v závislosti na type kurzu

Cena jednotlivých  kurzov závisí od dĺžky a typu kurzu.

Predĺženie platnosti skúšok zváračov podľa STN EN ISO 9606: Určené pre tých, ktorí už vlastnia certifikát podľa STN EN ISO 9606 a chcú si ho obnoviť po 2, resp. 3 rokoch. Dĺžka trvania je od 1 až 5 dni.

KURZY ZVÁRANIA BETONÁRSKYCH VÝSTUŽÍ PODĽA STN EN ISO 17660-1

Zváranie krížových spojov

Zváranie preplátovaných spojov

Zváranie styčníkových spojov

Zváranie tupých spojov

Dĺžka kurzu: 3 dni, podmienkou prijatia platný certifikát podľa STN EN ISO 9606-1

Cena jednotlivých  kurzov závisí od  typu kurzu.

Predĺženie platnosti skúšok zváračov podľa STN EN ISO 17660-1: Určené pre tých, ktorí už vlastnia certifikát podľa STN EN ISO 17660-1 a chcú si ho predĺžiť po 2 rokoch. Dĺžka trvania je od 1 až 3 dni.

SKÚŠKA OPERÁTORA ZVÁRANIA PODĽA STN EN ISO 14732

Je určená pre tých, ktorí budú obsluhovať zváracie automaty a roboty. Vykonáva sa na základe normy STN EN ISO 14732 na určitý typ zariadenia s platnosťou na 6 alebo 3 roky.

Dĺžka kurzu: 1 deň

Cena závisí od typu zariadenia  a vykonávaných skúšok.

Predĺženie platnosti skúšky operátora zvárania podľa STN EN ISO 14732: Dĺžka trvania je 1 deň.